english
Znajdź nas na facebook
O nas

Jacek Sobczyński

neurologia

W 2003 roku rozpoczął studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dalsze zdarzenia i wybory życiowe spowodowały, że swoje zainteresowania skierował w stronę neurologii małych zwierząt. Od połowy studiów konsekwentnie kształci się w tym kierunku, nie zapominając przy tym o potrzebie poszerzania ogólnej wiedzy weterynaryjnej.

Obecnie zajmuje się interną a w szczególności diagnozowaniem i leczeniem pacjentów neurologicznych. Prowadzi pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz kwalifikuje ich do zabiegów chirurgicznych. W diagnostyce wykorzystuje zaawansowane techniki obrazowania – tomografię komputerową i rezonans magnetyczny.

Przełom w umiejętnościach i podejściu do pacjentów neurologicznych nastąpił w 2012 roku podczas miesięcznego stażu w Klinice chorób psów i kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod okiem Dipl. DCVN dr Marcina Wrzoska.

W trakcie oceny pacjentów bardzo dużą wagę przykłada do diagnostyki – schorzenia neurologiczne zazwyczaj dają bardzo poważne objawy, co wywołuje duże emocje i stres u ich właścicieli. Dlatego zawsze stara się przekazać właścicielowi jak najwięcej informacji dotyczących rozpoznanej choroby, możliwości jej leczenia oraz rokowania.

W 2013 roku rozpoczął trzyletnie Specjalizacyjne Studia Podyplomowe „Choroby psów i kotów” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W wolnym czasie poświęca się swojemu największemu hobby – żeglarstwu.

Bezpośredni kontakt - adres email: neurologia.klinika@gmail.com.